۰۲۱-۸۶۰۹۱۹۳۶

کنسول
گیم استیک گیمتایم 5
۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
نینتندو اولد لجند آف زلدا
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استاندارد (س ۱۲) (ر ۳)
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آسیا
سری 12
استاندارد (س ۱۲) (ر ۲)
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اروپا
سری 12
استاندارد (س ۱۲) (ر ۱)
ناموجود
آمریکا
سری 12
دیجیتال (س ۱۲) (ر ۳)
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آسیا
سری 12
دیجیتال (س ۱۲) (ر ۲)
ناموجود
اروپا
سری 12
دیجیتال (س ۱۲) (ر ۱)
ناموجود
آمریکا
سری 12
نینتندو لایت زرد
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نینتندو لایت آبی
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پلی استیشن ۴ پرو
ناموجود
پلی استیشن ۴ فت
ناموجود