۰۲۱-۸۶۰۹۱۹۳۶

پلی استیشن
استاندارد (س ۱۲) (ر ۳)
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آسیا
سری 12
استاندارد (س ۱۲) (ر ۲)
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اروپا
سری 12
استاندارد (س ۱۲) (ر ۱)
ناموجود
آمریکا
سری 12
دیجیتال (س ۱۲) (ر ۳)
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آسیا
سری 12
دیجیتال (س ۱۲) (ر ۲)
ناموجود
اروپا
سری 12
دیجیتال (س ۱۲) (ر ۱)
ناموجود
آمریکا
سری 12
پلی استیشن ۴ پرو
ناموجود
پلی استیشن ۴ فت
ناموجود
پلی استیشن ۴ اسلیم
ناموجود