۰۲۱-۸۶۰۹۱۹۳۶

پلی استیشن ۵ استاندارد
استاندارد (س ۱۲) (ر ۳)
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آسیا
سری 12
استاندارد (س ۱۲) (ر ۲)
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اروپا
سری 12
استاندارد (س ۱۲) (ر ۱)
ناموجود
آمریکا
سری 12