فروشگاه گیم فروش از سال ۱۳۹۵ فعالیت رسمی خود را در زمینه کنسول های بازی و قطعات کامپیوتر شروع کرد تیم گیم فروش بسیار حرفه ای در کار خود می باشد
وهمیشه سعی خو را کرده که به بهترین شکل رضایت مشتریان راجلب کند